Terug naar overzicht

Woningcorporaties GroenWest en Provides starten nauwe samenwerking

De woningcorporaties GroenWest en Provides, beide werkzaam in de regio
Utrecht-West, starten een nauwe samenwerking om uiteindelijk – uiterlijk in 2022 – te fuseren.
Door de samenwerking ontstaan extra mogelijkheden op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid en dienstverlening.

Meer mogelijkheden
De krachtenbundeling betekent voor huurders en woningzoekenden in het werkgebied dat er meer en sneller nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden.
Het stelt de corporaties ook in staat de betaalbaarheid beter te waarborgen en de dienstverlening naar huurders verder te versterken. 

De Huurders Vereniging IJsselstein is geïnformeerd over de voorgenomen samenwerking en eventuele fusie en volgen de ontwikkelingen op de voet.  De HVIJ zal  u via deze website op de hoogte houden.