Terug naar overzicht

Wijziging Warmtewet voor huurders

Huurders die hun warmte krijgen geleverd door hun verhuurder vallen per 1 juli 2019 niet meer onder de Warmtewet. Dat geldt ook voor huurders die in een gemengd complex (VvE met huurders en kopers) wonen met een collectieve installatie.

Knelpunten in Warmtewet

De Warmtewet geldt sinds 2014 voor alle afnemers van collectieve warmte. Helaas leverde de toepassing van de Warmtewet in de praktijk veel knelpunten op, en bij blokverwarming vaak hogere kosten voor huurders. De gewijzigde Warmtewet is voor een deel per 1 juli 2019 van kracht geworden. Het andere deel wordt per 1 januari 2020 van kracht.

Veelgestelde vragen

Voor meer informatie kunt u kijken bij  Vragen over de (gewijzigde) Warmtewet