Terug naar overzicht


IJsselstein zoekt ruimte voor 2500 huizen en doet dat deels buiten de bestaande stad

IJsselstein wil tot 2030 2500 nieuwe huizen bouwen. Dat blijkt uit de woonvisie die burgemeester en wethouders gisteren hebben gepresenteerd. De gemeente wil hiermee het teruglopende aantal inwoners tegengaan.

Van het geplande aantal nieuwe huizen kan krap een derde binnen de bestaande stad worden gebouwd. Voor de rest moet ruimte gezocht worden aan de randen van de stad. 

Wethouder van wonen en ruimtelijke ordening Kees Geldof (VVD) stelt verheugd vast dat het bouwen buiten de zogeheten rode contouren bespreekbaar is bij het nieuw aangetreden provinciebestuur. De provincie wil daarmee de vitaliteit en levendigheid van steden en dorpen op peil houden. Tot nu toe was bouwen buiten de reeds bebouwde gebieden bij de provincie taboe.

Territorium

Grote vraag is waar in IJsselstein de circa 1700 woningen gebouwd kunnen worden waarvoor geen ruimte is in de binnenstad. De gemeente ligt ingekneld tussen Rijksweg A2, de polder Rijnenburg van Utrecht, de Lek en de polder ten oosten van de Weg der Verenigde Naties. Dat laatste gebied is echter van de gemeente Lopik. IJsselstein heeft alleen nog eigen territorium langs de Hollandsche IJssel richting Montfoort, maar dat is kwetsbaar landschappelijk waardevol gebied.

Geldof wil niet ingaan op de vraag welke locatie het meest geschikt is voor uitbreiding. ,,Er kunnen natuurlijk gevoeligheden liggen. Daar moeten we met alle egards mee omgaan. We willen met alle bestuurlijke partijen om tafel gaan zitten.’’ Welke dat precies zijn, wil de wethouder dan weer niet zeggen.

Crisis

Wat volgens Geldof wel vast staat is dat IJsselstein een inhaalslag te maken heeft op het gebied van woningbouw. ,,Waar anderen na de crisis sneller weer tempo maakten, hebben wij wat in te halen. Met 2500 huizen kan IJsselstein zowel in de eigen huisvestingsbehoefte voorzien als in een deel van die uit de regio. Hij onderstreept dat de regio Utrecht bij elkaar de komende tien jaar 100.000 nieuwe huizen nodig heeft.

Ook in gemeenten als Nieuwegein en Houten wordt gewerkt aan soortgelijke documenten. Nieuwegein stelde eerder dit jaar een woonvisie vast en schroefde daarin het aantal te bouwen huizen op van 5000 naar 7000. Houten werkt aan een ruimtelijke koers waarin bouwen buiten de bestaande dorpsgrens een rol speelt.

IJsselstein wil dat van de 2500 nieuwe woningen ten minste een kwart sociale-huurhuizen zijn en nog een 35 tot 40 procent zogeheten middeldure woningen. 

Bron AD