Terug naar overzicht

Ondertekening prestatieafspraken woonbeleid 2020-2023

Woensdag 29 januari tekenden gemeente IJsselstein, Provides en de Huurdersvereniging IJsselstein afspraken hoe ze samen het woonbeleid voor de komende jaren invullen. Hierin is aandacht voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, het uitbreiden en verduurzamen van bestaande woningen en een prettig leefklimaat in woonwijken. Alle partijen zien de prestatieafspraken als een belangrijk onderdeel voor het samenwerken aan goed sociaal en betaalbaar wonen in IJsselstein. Kees Geldof (wethouder), Henny van den Heiligenberg (directeur Provides) en Walter Zevenbergen (Huurdersvereniging IJsselstein) ondertekenden de nieuwe Prestatieafspraken voor de jaren 2020-2023.

 Zevenbergen van de HVIJ is tevreden: “We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt, bijvoorbeeld voor het realiseren van zichtbare sociale nieuwbouw in de stad. Nu samen aan de slag voor daadwerkelijke realisatie.”

Geldof: “Blij dat we goede afspraken hebben gemaakt over betaalbare en beschikbare sociale huurwoningen in IJsselstein en over hoe we samen werken aan grotere beschikbaarheid van sociale huurwoningen.”

Van den Heiligenberg staat klaar om aan de slag te gaan: “Ieder nieuwbouwinitiatief, groot en klein levert een bijdrage aan het invullen van de behoefte aan woningen, in de stad en in de regio. De ambities zijn vastgesteld, nu aan de slag!”

[Foto ondertekening]