Terug naar overzicht

In de Eerste Kamer is een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De motie is ingediend door de SP en andere oppositiepartijen, die het onverteerbaar vinden dat de minister blijft weigeren om de huren per 1 juli te bevriezen. Het is zeer uitzonderlijk dat de Eerste Kamer naar dit 'politieke middel' grijpt.

Er werd hoofdelijk gestemd. 39 senatoren stemden voor, 36 tegen. Vorige week was al duidelijk dat Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF het eens zijn met de SP dat het anders moet. Eerste Kamerlid Kox zei na de stemming dat hij uiterlijk maandag een reactie van de minister-president wil.

Jaarlijkse huurverhoging

De meerderheid van de senaat wil dat de gebruikelijke huurverhoging op 1 juli dit jaar niet doorgaat vanwege de coronacrisis. Daar is tot twee keer toe een motie over aangenomen. Maar Ollongren blijft bij haar standpunt dat een algemene huurbevriezing`niet nodig is. Zij wil dat verhuurders die huurders te hulp schieten, die echt in financiële problemen komen.

Bij bevriezing lopen verhuurders €400 miljoen mis

Ollongren is tegen de huurbevriezing, omdat de verhuurders dan in totaal meer dan 400 miljoen euro mislopen. Dat geld hebben ze nodig voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Maatwerk biedt volgens haar uitkomst. Ze roept mensen op die in de knel komen, zich te melden.

Door de coronacrisis zijn tot nu toe tussen de 12.000 en 48.000 van de in totaal 2,4 miljoen huurders financieel zo in de knel gekomen dat zij hun huur niet kunnen betalen.

Het is zeldzaam dat in de Eerste Kamer een motie van afkeuring of wantrouwen wordt ingediend. Zo'n motie wordt gezien als een te politiek middel, dat meer thuishoort in de Tweede Kamer. De rol van de Eerste Kamer is in de eerste plaats het controleren van wetgeving.

Kox zei na afloop van de stemming dat het niet de Eerste Kamer is "die een vreemde weg bewandelt, maar de minister" die tot twee keer toe een motie naast zich heeft neergelegd. Hij noemt het uitvoeren van moties die door een meerderheid van het parlement worden gesteund "een grondregel", die niet mag worden geschonden. "We zijn in de Eerste Kamer wel oud, maar niet gek. Het parlement moet zich verstaan met de regering, maar dat geldt andersom ook."

Minister Ollongren zegt dat ze de motie ziet als een aanmoediging om door te gaan op de door haar ingeslagen weg. "De inkomenspositie van huurders is ook mijn zorg", zegt zij. Ze bespreekt de kwestie vrijdag in de ministerraad.

Woonbond wil de verhuurdersheffing dit jaar niet heffen

De Woonbond vindt alleen kijken naar huurders die nu de huur niet kunnen betalen “een vrij nauwe blik”. “Al voor de coronacrisis waren voor zo’n 800.000 hurende huishoudens de woonlasten zo hoog dat ze met moeite rondkomen. Die bellen niet allemaal op dat ze de huur niet kunnen betalen, omdat eerder bezuinigd wordt op de sportclub, het verwarmen van de woning en de boodschappen. Door de verwachte negatieve inkomensontwikkeling en de stijgende huur komen meer huurders financieel in de knel”, aldus Marcel Trip van de bond.