Terug naar overzicht

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Sociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van een woningcorporatie krijgen komend jaar huurverlaging. Met deze eenmalige huurverlaging geeft het ministerie een vervolg aan het sociaal huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes afspraken maakten over huurverlaging voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur.

De Woonbond heeft zich hard gemaakt voor het recht op huurverlaging, zodat huurders niet afhankelijk zijn van de goede wil van een corporatie. Het gaat om een eenmalige regeling. 

Automatische huurverlaging

Volgens berekeningen van het ministerie komen zo’n 260.000 hurende huishoudens in aanmerking voor huurverlaging. De corporatie vraagt voor huurders met een kale huur boven de aftoppingsgrens bij de Belastingdienst op of ze in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging vielen. Deze huurders krijgen dan automatisch een voorstel tot huurverlaging en hoeven dit niet aan te vragen. De Belastingdienst kijkt naar 2019 omdat dit de meest recente vastgestelde inkomensgegevens zijn.

Inkomensdaling na 2019? Zelf aanvragen!

Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor je recht hebt op huurverlaging? Dan moet je dit zelf aanvragen bij je corporatie. Dat kan vanaf 1 januari 2021. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van je huur en je inkomen. De huurverlaging geldt voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie met een relatief laag inkomen en hoge huur. Bij de huurprijs gaat het om huurders met een  kale huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. 

Het gaat om de volgende categorieën.

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging

Samenstelling huishouden

inkomen lager dan

kale huur hoger dan

1 persoon

€23.725,-

€633,25

1 persoon met AOW

€23.650,-

€633,25

2 personen

€32.200,-

€633,25

2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€678,66

3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) 

€32.075,-

€678,66

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor je al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heb je ook recht op huurverlaging, maar moet je het wel zelf aanvragen bij de corporatie.