Terug naar overzicht

Heeft u betalingsproblemen door de coronacrisis

Nederland ligt voor een groot deel stil door de Coronacrisis.

Ondernemers, zelfstandigen (ZZP’ers) en ook huurders met een 0-uren contract hebben vaak geen of minder inkomen. Zit u in deze situatie ? Heeft u (tijdelijk) problemen met het betalen van de huur?
Neem dan contact op met Provides, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen kijken.

Opvangen inkomens terugval
De overheid heeft regelingen getroffen om een terugval in het inkomen op te vangen.

Zelfstandigen
Bij werk en inkomen Lekstroom kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.
Dit betreft de regeling Bijzondere bijstand Zelfstandigen (BBZ)
Via de website van werk en inkomen Lekstroom kunt u alle informatie lezen en de aanvraag doen.
Meer informatie.

Wegvallen inkomen
Het kan zo zijn, dat uw inkomen wegvalt doordat u werktijdverkorting of ontslag heeft gekregen of wellicht niet meer wordt opgeroepen voor werk. Op de website van de FNV leest u meer over uw mogelijkheden.

Ondernemers
Ook voor ondernemers heeft de overheid maatregelen getroffen. Dit gaat o.a. om tegemoetkoming loonkosten, uitstel van betaling belasting en een garantie ondernemingsfinanciering. Alle informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid en de kamer van Koophandel.
Kabinet neemt maatregelen voor banen en economie.
Nadere informatie vanuit de rijksoverheid.
Nadere informatie vanuit de KvK.

Wij weten dat de aanvraag van regelingen even kan duren. Neem daarom vooral contact met Provides op als u in deze moeilijke situatie zit. Zij kunnen dan samen met u kijken naar een passende regeling.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar huurincasso@provides.nl.
Bellen kan ook: via 030-6860500 op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur.

Wij hopen zo samen met u deze moeilijke periode door te komen.