Terug naar overzicht

Gevolgen van 30 jaar rijksbeleid
 

Vrolijkstemmend is het niet, het resultaat van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid. Huren stegen harder dan de inflatie, wachtlijsten voor een sociale huurwoning liepen op. Steeds meer mensen kregen moeite om de huur te betalen. Niet alleen lagere inkomensgroepen worstelen nu met te hoge huren, ook voor steeds meer middeninkomens ligt een betaalbaar huis buiten bereik. De woningen zelf verouderden en verslechteren en de leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen staat onder druk. Het door door Platform 31 opgestelde rapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst! windt daar geen doekjes om, maar schetst ook enkele lichtpuntjes voor de toekomst. In de bijbehorende essaybundel De sociale huur onder vuur de analyses van onder andere voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen en voormalig voorzitter Ton Selten.

resultaat 30 jaar volkshuisvesting