Terug naar overzicht

Actie tegen miljardenheffing sociale huur

Corporaties maken deze dagen weer de verhuurderheffing over naar de Belastingdienst. Corporaties hebben massaal screenschots van het over te maken bedrag op twitter gedeeld, om duidelijk te maken dat er enorme bedragen uit de huursector verdwijnen om de staatskas te spekken terwijl er een enorm gebrek is aan betaalbare huurwoningen. Samen met de Woonbond  roepen de corporaties de politiek op eindelijk een eind te maken aan de verhuurderheffing.

Liever bouwen
Corporaties laten zien dat de verhuurderheffing het aanpakken van de wooncrisis in de weg staat.
Woningstichting Nieuwkoop tweet: ‘Als kleine corporatie meer dan € 815.000 euro overgemaakt als straf voor het hebben van sociale huurwoningen. Met dat geld hadden wij graag woningen gebouwd waar onze woningzoekenden al 7 jaar op wachten!

Provides heeft dit jaar een kleine 3½ miljoen aan verhuurdersheffing moeten betalen, dit is gemiddeld € 960,00 huur per jaar per woning.

Staatsschuld
Volgens de woningcorporaties kan het geld, zo'n 1,7 miljard euro, beter worden geïnvesteerd in de bouw van sociale huurwoningen, het verduurzamen van panden en het op peil houden van de huurprijs. En dus niet in het aflossen van de staatsschuld.
Economische crisis
De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd tijdens de economische crisis, voornamelijk om de schatkist te vullen. De toenmalige regering zag dat de grotere woningcorporaties veel winst maakten en dat ze veel geld in kas hadden.
Sindsdien moeten corporaties met meer dan vijftig huurwoningen een heffing betalen over de WOZ-waarde van de huizen. Dat geldt ook voor sociale huurwoningen, waarvan de maandelijkse huur niet hoger is dan 720,42 euro. De inkomsten uit de heffing gebruikt de overheid om de staatsschuld af te lossen. Dat terwijl blijkt dat de staatsschuld op dit moment geen probleem meer is. Momenteel zit de schuld een stuk onder de Europese begrotingsafspraken van maximaal 60 procent van het bruto binnenlands product.
Het geld komt van huurders met de laagste inkomens. Zij zijn de dupe. Want door de maatregelen zijn woningcorporaties genoodzaakt woningen te verkopen waardoor er minder sociale huurwoningen zijn. Het tekort aan sociale huurwoningen is ondertussen opgelopen tot zo'n 80.000.

Het slaat een enorm gat in de begroting.
Minister Ollongren
Partijen in de Tweede Kamer willen dat deze belasting op sociale woningbouw snel wordt afgeschaft, omdat het woningcorporaties weerhoudt van het bouwen van betaalbare woningen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei in maart dat ze snapt dat de regeling in deze tijd van woningnood niet populair is, maar dat afschaffing nu niet kan. "Het slaat een enorm gat in de begroting", zei ze tegen de Tweede Kamer.
Premier Rutte zei tijdens de Algemene Beschouwingen nog niet te willen tornen aan de heffing, omdat die onderdeel uitmaakt van een breed pakket aan maatregelen in de woningmarkt. "We hebben vorig jaar al voor 100 miljoen verlaging gezorgd en gaan hem verder verlagen, maar niet zo snel als u wilt. We kunnen die heffing niet zomaar weghalen", aldus de premier.

De heffing is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nog erg belangrijk voor de overheidsfinanciën.
"Corporaties hebben nu nog voldoende geld om te investeren in nieuwe woningen. Voor de toekomst gaan we samen met verhuurders kijken naar wat er nodig is", zegt een woordvoerder van het ministerie. Daarnaast kunnen corporaties volgens haar korting krijgen op de verhuurdersheffing wanneer ze gaan bouwen.
Hier wringt echter de schoen door de torenhoge verhuurdersheffing houden de Corporaties niet genoeg geld over om te bouwen.