De Huurdersvereniging IJsselstein (HVIJ) is sinds 1999 actief en vertegenwoordigt de huurders van Provides. Op dit moment hebben wij 6 bestuursleden en ruim 1300 leden. Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te kunnen en te blijven behartigen zijn wij dringend  op zoek naar uitbreiding/verjonging van het bestuur.

Invloed

De HVIJ behartigt de belangen van de huurders van Provides. Doordat wij met de woningcorporatie overleggen en inspraak hebben in bepaalde zaken, heeft de HVIJ invloed op het beleid van Provides. In 2010 ondertekenden we een nieuwe (de eerste was van 2000) samenwerkingsovereenkomst met Provides, waarin is vastgelegd hoe vaak en waarover we overleggen. Er is vastgelegd dat de HVIJ recht heeft op informatie over onderwerpen die van belang zijn voor de huurders en mag adviseren over beleidsvoornemens. Daarnaast moet Provides de HVIJ op verschillende onderwerpen om instemming vragen.

Betrokkenheid

In alles wat wij doen, zoeken wij nauwe aansluiting met de wensen van de huurders. Om ons werk goed te doen, is betrokkenheid van en contact met de bewoners noodzakelijk. Daarom: hoe meer huurders lid worden, hoe beter! Het kost maar vijftig eurocent per maand. Daarnaast horen wij graag wat er speelt onder de huurders. Laat het ons weten op het contactformulier.

Woonbond

Wij zijn lid van de Nederlandse Woonbond, de enige landelijke huurdersvereniging. De bestuursleden van de HVIJ volgen geregeld cursussen en nemen deel aan de Provinciale vergaderingen van de Woonbond. Wij worden op de hoogte gehouden van het woonnieuws middels het magazine Woonbondig. Ook kunnen wij advies inwinnen bij de Woonbond als dat nodig is.

De Woonbond vertegenwoordigt maar liefst 47 procent van alle huurders in Nederland. Dat zijn 1,4 miljoen hurende huishoudens. De kracht van de Woonbond is die van zijn leden. U kunt ook persoonlijk lid worden van de Woonbond. Ga daarvoor naar www.woonbond.nl.